mysafety

My Safety kräver ny strategi mot näthatet

Trakasserier och hot på internet drabbar hundratusentals, kanske fler, svenskar varje år. Allt ifrån nedsättande kommentarer med rasistiska eller sexistiska förtecken till rena dödshot. Även ID-kapningar blir allt vanligare, en undersökning som my Safety beställt från Sifo visar på en 40 procent ökning bland yngre människor det senaste året. I takt med att våra liv blir allt m er uppkopplade flyttar också brottsligheten ut på nätet.

För my Safety är ett tryggt internet en kärnfråga. Numera sker samhällsdebatten online och tyvärr leder det också till att människors åsikter kan tystas mycket lättare än tidigare. My Safety ser via sina kunder dagligen exempel på människor som inte längre vågar säga sin åsikt. Antingen har dem tystats med rena hot eller helt enkelt fått utså så mycket trakasserier att de inte orkar längre. Ett skydd från my Safety kan hjälpa individen men på det stora hela blir det en förvriden debatt när många personer inte vågar uttrycka sin åsikt.

Nu kräver my Safety att frågan börjar tas på allvar. Inte bara från politikernas och polisens sida utan också från de stora medieaktörerna. My Safety anser att det är hög tid för en brottsförebyggande politik som inriktar sig på alla de sociala mötesplatser som finns på internet. Bättre att gripa in innan ett brott begås än efteråt när ett brottsoffer redan drabbats. En liknande politik har länge bedrivits när det kommer till rent fysiska brott och my Safety anser att det är hög tid att anpassa en sådan politik till vårt uppkopplade liv.

Två viktiga punkter

Enligt my Safety är det fram för allt två åtgärder som borde bilda grunden till ett bredare åtgärdsprogram från både myndigheter och näringslivet. Den första åtgärden handlar om det publicistiska ansvaret. De stora dags- och kvällstidningarna har alltid bildat fundamentet i den svenska samhällsdebatten. My Safety påpekar att när de stora tidningarna började läggas ut online hade nästan samtliga kommentarsfält till sina olika artiklar. Detta gav plötsligt gemene man en möjlighet att delta i samhällsdebatten på ett sätt som tidigare varit omöjligt då debatten begränsades av tidningarnas fysiska format. Glädjen blev dock kortvarig då kommentarsfälten svämmade över av påhopp och kommentarer med rasistiska och sexistiska undertoner. Snart började kommentarsfälten försvinna och debatten flyttade till mindre nogräknade sidor.

Ett stort misstag enligt my Safety. Istället för att ta sitt publicistiska ansvar hjälpte istället tidningarna till att tysta det som i många fall var ett utmärkt sätt för allmänheten att delta i samhällsdebatten. My Safety tycker att det är dags för en förändring. De stora tidningarna borde öppna upp sina kommentarsfält och se till att aktivt moderera dem. Inga anonyma inlägg och nolltolerans mot hot och påhopp. Självklar anser my Safety att det ska få vara ett högt tak i debatten men aldrig på bekostnad av någon annans säkerhet.  My Safety ser gärna att artikelförfattare och redaktörer engagerar läsarna i kommentarsfälten, det skulle leda till en mer sansad debatt.

Företagen måste ta sitt ansvar

My Safetys andra föreslagna åtgärd handlar om sociala mötesplatser på internet, fram för allt Facebook. Hatet har länge frodats på Facebook och andra mötesplatser på nätet och my Safety möter dagligen kunder som drabbats. Företagen har ofta utåt en nolltolerans mot näthat men i praktiken prioriteras frågan lågt. Andra företag gömmer sig bakom de amerikanska tryckfrihetslagarna som är mycket mer toleranta mot näthat än de svenska lagarna. My Safety anser att det behövs krafttag i denna fråga. Företag som Facebook har visserligen inlett ett samarbete med svensk polis men fortfarande florerar det mycket hat i diverse grupper som trots påtryckningar inte stängs ner av Facebook. Företagen måste börja ta frågan på allvar men my Safety vill också att lagstiftare och polis tar sig an problemet. Oavsett om det beror på kunskapsbrist, slöhet eller ren ignorans är det dags för makthavare att börja anpassa lagarna efter den värld vi lever i. My Safety tycker också att polisen måste förbättra sitt arbete när det kommer till näthat. Uppklarningsprocenten är låg och ofta läggs förundersökningar ner.

My Safety engagerar sig

När det kommer till my Safety själva så jobbar företaget oförtruget vidare för att öka allmänhetens medvetande om problemet med brottslighet på internet. My Safety erbjuder ett antal effektiva tjänster riktade till privatpersoner. Till exempel har my Safety ett utmärkt skydd mot ID-kapningar och erbjuder också en försäkring mot hot och trakasserier på internet. My Safety har därför blivit det ledande företaget när det kommer till säkerhet och skydd på internet. Men my Safety försöker också engagera sig ideellt i frågan om näthat. Varje år genomför Statens medieråd sin kampanj No Hate Speech som försöker belysa frågan om näthat genom diverse aktiviteter. Tidigare har nyhetssajten Nyheter24 varit med och sponsrat kampanjen och i år valde också my Safety att sponsra kampanjen. Under oktober månad spred my Safety mer kärlek på nätet under hashtaggen #mernätkärlek. Kampanjen kulminerade den 4 november som utsetts till No Hate-dagen.

 

Nyheter24 och my Safety var dock inte nöjda där. Tillsammans instiftade de två företagen ett nytt pris, Årets Nätängel. Priset ska årligen delas ut till en person eller organisation som aktivt jobbat mot näthat. Prissumman är på 50 000 kronor och grundplåten kommer från my Safety. För varje försäkring my Safety säljer går nämligen fem kronor per kund och månad till kampen mot näthat. Årets vinnare blev Fanna Ndow Norrby som var initiativtagare till det populära instagramkontot @SvartKvina som senare ledde till en bok med samma namn. I prisjuryn satt bland annat my Safetys vd Carl-Johan Thorsell och den välkända journalisten Alexandra Pascalidou. Tanken är att priset ska fortsätta delas ut varje år.

 

För my Safety går kampen vidare för ett säkrare internet. Statistiken visar att det är en kamp som antagligen kommer fortsätta under överskådlig tid. Bara under 2015 var det 955 000 svenskar som antingen kände någon eller som själva blivit utsatta för ID-kapningar. Fortfarande är det få svenskar som till exempel har lås på brevlådan och den yngre generationen måste bli bättre på att passa sina värdesaker. Att köpa ett skydd från my Safety kan nog vara klokt om man vistas mycket på nätet.